Wielka Piramida ,,Biblia w kamieniu,,

Jeśli szukasz miejsca, gdzie zamieścić temat niezwiązany ze Spirytyzmem, złożyć życzenia, zamieścić ogłoszenie o sprzedaży "nienawiedzonego" domu to miejsce jest właśnie dla Ciebie.

Wielka Piramida ,,Biblia w kamieniu,,

Postautor: Hansel » 08 gru 2015, 14:29

Towarzystwo Strażnica nie za często wspomina swoją dawną naukę o Wielkiej Piramidzie, która była według tej organizacji "Biblią w kamieniu" i prorokiem Bożym. Ostatnio opisywano to wierzenie w roku 2000. Przedstawiamy zbiór wspomnień o tej kamiennej budowli, nazwanej później przez Świadków Jehowy demoniczną!
Wielka Piramida we wspomnieniach Towarzystwa StrażnicaWydaje się, że pomimo iż w połowie listopada 1928 roku Towarzystwo Strażnica odrzuciło wiarę w Piramidę Cheopsa, jako „Biblię w kamieniu”, to jednak miała ona ciągle skrytych sympatyków w tej organizacji.

Dlaczego tak sądzimy? Otóż dlatego, że organizacja Świadków Jehowy ciągle wracała do potępiania Wielkiej Piramidy i wierzących w nią.

Czy by robiła to, gdyby całkowicie wykorzeniła wcześniej ją z wiary swoich głosicieli?

Przedstawiamy tu wiele fragmentów z publikacji Towarzystwa Strażnica by się o tym przekonać.

Wypada jednak wspomnieć, że w polskich publikacjach Wielka Piramida została odrzucona w styczniu 1929 roku. Pomimo tego jeszcze w książce pt. Harfa Boża, w edycjach z roku 1929 i 1930 nadal uczono o niej (w edycji angielskiej słowa o niej usunięto w roku 1928):„Ta »Biblia w Kamieniu« jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydanie polskie z 1 i 15 stycznia 1929 roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie potrzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).„Kamień u szczytu piramidy jest węgielnym kamieniem, i sam w sobie stanowi doskonałą piramidę. Inni członkowie ciała zatem muszą podporządkować się pod Chrystusa, który jest węgielnym kamieniem, jak to pięknie pokazuje Wielka Piramida w Egipcie. Zobacz Izajasza 19:19” („Harfa Boża” 1921, 1929, 1930 s. 194).Mało tego, Wykłady Pisma Świętego, napisane przez C. T. Russella (zm. 1916), które propagowały wiarę w Wielką Piramidę, reklamowane były aż do roku 1930 (patrz np. Wyzwolenie 1929 s. 351; Strażnica 01.11 1929 s. 322; Złoty Wiek 15.07 1930 s. 224).Przedstawiamy też jedne z ostatnich tekstów, w których Towarzystwo Strażnica nauczało pozytywnie o Wielkiej Piramidzie:„Następnie stanowisko Plejad w czasie dokończania Wielkiej piramidy w Egipcie – owego kamiennego świadka Bożego – jest doniosłą cechą tej wybitnej budowy” (Złoty Wiek 01.06 1926 s. 372).„Położenie Plejad podczas budowy Wielkiej Piramidy – tego kamiennego świadectwa Objawień Boga, odegrało ważną rolę” (Złoty Wiek 01.01 1927 s. 217).Zainteresowanych tematem Wielkiej Piramidy, w dawnej nauce Towarzystwa Strażnica, odsyłamy do artykułu pt. Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 1-3) (http://www.piotrandryszczak.pl).

W nim szeroko opisaliśmy nauki, które Towarzystwu Strażnica potwierdzała i które do dziś ‘potwierdza’ Piramida Cheopsa.Moment odrzucenia Wielkiej PiramidyDwa długie artykuły pt. Ołtarz w Egipcie, zamieszczone w Strażnicach z 1 i 15 stycznia 1929 roku, to te, w których Towarzystwo Strażnica po raz pierwszy potępiło Wielką Piramidę i wiarę w nią:„Następnie Djabeł umieścił wiedzę w martwym kamieniu, który może być słusznie nazwany Biblją djabelską, a nie kamiennym świadkiem Bożym” (Strażnica 01.01 1929 s. 8 [ang. 15.11 1928]).„My obecnie dziwujemy się, dlaczego przedtem wierzyliśmy i oddawaliśmy czas w badaniu piramidy Gizeh. Obecnie nie tylko, że zaniechamy tego badania, ale będziemy prosić Boga, by raczył nam przebaczyć za marnowanie czasu, któryśmy zużywali w tym zakresie i będziemy się starać obecnie powetować ów czas stracony przez pośpieszne wykonywanie Jego przykazań” (Strażnica 15.01 1929 s. 25 [ang. 01.12 1928]).W tej samej publikacji Towarzystwo Strażnica nauczało, że patriarchowie z Jerozolimy poprzez radio będą nauczać prawdy, a nie poprzez „martwy kamień”, to znaczy Wielką Piramidę:„Kiedy doskonali ludzie jak Abraham, Mojżesz i Dawid staną znowu na ziemi, to oni będą nauczać ludzi prawdy, jakiej żaden martwy kamień nie mógłby nauczyć. Używając radjo, które Pan zlecił użyć dla swego celu, oni będą stali w Jeruzalemie lub jakiemkolwiek innem miejscu na ziemi i będą przemawiać do wszystkich ludzi na ziemi, we wszystkich krajach” (Strażnica 15.01 1929 s. 24 [ang. 01.12 1928 s. 358]).Interesujące jest to, że wcześniej Towarzystwo Strażnica nauczało, że wszystkie inne piramidy były dziełem szatana, a tylko Wielka Piramida była Boża:„Wszystko zdaje się niezbicie potwierdzać, że ta świątynia, Sfinks i piramidy połączone z niemi tem podziemnym przejściem, jak również okoliczne piramidy, z wyjątkiem Wielkiej Piramidy, zbudowane były na polecenie Szatana, z tem wyraźnym celem, aby odwrócić umysły ludzkie od »świadectwa dla Pana« i aby zaślepić je na cele Boskie” (Strażnica 01.01 1921 s. 12 [ang. 15.12 1920 s. 377]).„Stąd też większość ludzi dzisiaj ma przekonanie że wszystkie piramidy egipskie są grobowcami umarłych, a zatem Szatan osiągnął swój cel przez zbudowanie fałszywej piramidy, odwrócił bowiem uwagę ludzkości od prawdziwego znaczenia Wielkiej Piramidy, która wzniesiona była pod nadzorem Pana” (Strażnica 01.01 1921 s. 13 [ang. 15.12 1920 s. 378]).Wczesne słowa potępienia Wielkiej Piramidy i jej zwolennikówPrócz artykułów zamieszczonych w Strażnicy z 1 i 15 stycznia 1929 roku mamy wiele innych fragmentów, w których Towarzystwo Strażnica potępia swoją dawną Wielka Piramidę.

Prawdopodobnie niektórzy Świadkowie Jehowy nadal czuli sympatię do niej, więc organizacja ich chciała im ją wykorzenić.

Oto najważniejsze teksty dotyczące naszego zagadnienia:„W ziemi Egipskiej wzniesiono wielkie piramidy i świątynie, a to stało się bez wątpienia pod wpływem szatana” („Proroctwo” 1929 s. 149).„Przez pewien czas badacze Słowa Bożego zastosowali to proroctwo do »wielkiej piramidy« w Egipcie; odkąd jednak Pan przyszedł do swej świątyni i błyskawice Boże oświetlają jego Słowo, klasa świątyni może spostrzec, że proroctwo to w żaden sposób nie odnosi się do tej masy kamieni w Egipcie. (...) Jest to proroctwo od Jehowy, wypowiedziane odnośnie do świata czyli organizacji szatańskiej przedstawionej przez Egipt” (jw. s. 219).„Tacy (...) którzy ujmują od Boskiego Słowa Objawienia, lub do niego dodawają - przez dołączenie znaków jak o piramidzie w Gizeh - nie otrzymają wyrozumienia” („Światło” 1930 t. 1, s. 12).„Ale też tacy, którzy utrzymują, że się znajdują w stanie przymierza z Bogiem, dostali się w obręb tego trzęsienia. Błyskawice Boga jaśniej niż kiedykolwiek przedtem objawiły jego prawdy i jego zamiary. Światło co do »wyższych zwierzchności« (Do Rzymian 13), »piramidy z Gizeh« (Izajasza 19:19), księgi Hioba, proroctw Daniela (Daniela 12), oraz światło odnośnie do innych proroctw wywołało wiele szumu i trzęsienia i wielu zostało wyrzuconych” (jw. t. 2, s. 65).„Nikt niechaj teraz nic nie dodaje do tego proroctwa, twierdząc naprz., że kupa kamieni w Egipcie jest świadkiem Bożym. Bóg zapowiedział, że organizacja szatańska i wszyscy, którzy ją popierają, mają być zniszczeni w Armagedonie” (jw. t. 2, s. 302).„Właśnie w ziemi Egipskiej były zbudowane ogromne piramidy i świątynie i bez wątpienia, że one były wzniesione z namowy szatana” (Strażnica 15.11 1929 s. 345 [ang. 15.09 1929 s. 280]).„Przez pewien czas uczniowie Słowa Bożego stosowali przytoczone proroctwo [Iz 19:19-20] do »wielkiej piramidy« w Egipcie, jakoby ona była ołtarzem i słupem dla Jehowy Boga. Gdy jednak Jezus Chrystus przyszedł do świątyni i Bóg oświetla błyskawicami swe słowo, klasa świątyni może spostrzec, że proroctwo to pod żadnym względem nie odnosi się do stosu kamieni w Egipcie” (Strażnica 15.02 1932 s. 59 [01.11 1931 s. 331]).„Przez pewien czas odnoszący się tekst [Ef 1:10] rozumiany był w znaczeniu następującem: (...) że »wszystkie rzeczy« odnoszą się do pomieszanych istniejących przedmiotów, które w ostateczności będą przyprowadzone do harmonji z Bogiem pod Chrystusem, oraz wszystkie te istności, które są przedstawione przez umieszczoną w Egipcie piramidę Gizeh, według której wszystko musi być przypasowane czyli przymierzone do wierzchniego kamienia, którym przypuszczano jest Jezus Chrystus. W świetle jasno rozwijanej przez Jehowę prawdy, od czasu przyjścia Jezusa Chrystusa do świątyni, przytoczone rozumowania nie mogą być i tez nie są właściwemi. (...) Nie ma żadnego tekstu, któryby pośrednio lub bezpośrednio wskazywał, że Bóg używał lub będzie używał wystawioną w Egipcie piramidę, zwaną wielka piramida Gizeh, dla zobrazowania któregokolwiek swego zamiaru, albo jakiejkolwiek części swej organizacji” (Strażnica 01.03 1933 s. 67 [ang. 15.12 1932 s. 371]).„Innemi słowy, Pan Jezus Chrystus w świątyni odwrócił bezbożność jak »rozwijanie charakteru«, formalizm, ceremonje, czczenie stworzeń, które jest »grzechem Samarji«, wzniosłą piramidę i uległość siłom politycznym i kapitalistycznym jakoby były »zwierzchnością«” (Strażnica 15.06 1934 s. 183 [ang. 15.04 1934 s. 118]).„Budowanie z takiego materjału jest słusznie ocechowane przez ‘budowanie lub rozwijanie charakteru’; przez zewnętrzną formę ubioru i świątobliwy wygląd, aby ludzie mogli uznawać; przez ludzką filozofję, jak na przykład piramida w Egipcie, która jest niewłaściwie znamionowana jako świadek Boży; przez mapy i chronologiczne liczenia i dedukcje...” (Strażnica 15.07 1936 s. 218 [ang. 15.05 1936 s. 153]).„Jednakże rok 1914 nastał i przeszedł, a oni nadal byli na ziemi. Zebrali się więc do ponownego zbadania i wymierzania piramidy w Egipcie i w trakcie tego naznaczyli późniejszą datę na zabranie ich do nieba; lecz i ta data przeszła, a oni w dalszym ciągu przebywali na ziemi” (Strażnica 15.01 1937 s. 27 [ang. 15.11 1936 s. 346]).W języku angielskim dodatkowo opublikowano obszerny artykuł pt. Wielka Piramida: od Boga czy od Szatana? (ang. Złoty Wiek 10.10 1934 s. 26-30), a także inne krótsze teksty (patrz ang. Złoty Wiek 23.01 1929 s. 269; ang. Złoty Wiek 04.09 1929 s. 778; ang. Złoty Wiek 14.09 1932 s. 775-776).

Krytykowano także Wielką Piramidę w Rocznikach i książkach Świadków Jehowy:I.B.S.A. Year Book 1929, tekst do rozważań na 17 lutego 1929 r.;

I.B.S.A. Year Book 1930, tekst do rozważań na 17 lutego 1930 r.;

1935 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, tekst do rozważań na 19 maja 1935 r.;

1941 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, tekst do rozważań na 23 listopada 1941 r.;

Vindication 1932 s. 209;

Preparation 1933 s. 136, 239;

Jehovah 1934 s. 176.Wzmianki potępiające Wielką Piramidę i wierzących w nią znajdują się także w wielu innych angielskich publikacjach wydanych podczas drugiej wojny światowej, ale i też przed nią:ang. Strażnica 15.01 1929 s. 31;

ang. Strażnica 01.02 1929 s. 45 (art. Piramida w Gizie);

ang. Strażnica 01.04 1929 s. 111;

ang. Strażnica 01.05 1929 s. 141-142;

ang. Strażnica 01.07 1929 s. 206-207;

ang. Strażnica 15.08 1930 s. 255;

ang. Strażnica 01.12 1932 s. 366;

ang. Strażnica 01.05 1935 s. 142;

ang. Strażnica 15.12 1936 s. 382;

ang. Strażnica 01.06 1938 s. 175;

ang. Strażnica 01.07 1939 s. 207;

ang. Strażnica 01.07 1940 s. 202;

ang. Strażnica 15.03 1941 s. 84;

ang. Strażnica 01.05 1942 s. 136;

ang. Strażnica 01.04 1944 s. 111.Późniejsze słowa potępienia Wielkiej Piramidy i jej zwolennikówInteresujący jest fakt, że o Wielkiej Piramidzie nie wspomniano ani razu w dawniejszej książce (ponad 300 stron druku), przedstawiającej historię Świadków Jehowy, pt. Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose (1959), a także w polskiej publikacji pt. Nowożytna historia świadków Jehowy (1955).

Prawdopodobnie w opisywanych poniżej latach (1957-2000) Towarzystwo Strażnica nie miało już u siebie sympatyków Wielkiej Piramidy wśród swych głosicieli, jednak zapewne żyło jeszcze wielu Świadków Jehowy, którzy pamiętali starą naukę. Być może ze względu na nich przypomniano kilka razy tę dawną wykładnię:„Jehowa musi być prędkim świadkiem (...) On też wykazał, że piramida w Gizeh nie jest żadnym kamiennym »świadkiem Bożym« ani »Biblią z kamienia«, ale pomnikiem demonizmu...” (Strażnica Nr 12, 1957 s. 12).„Jeżeli istnieją jakieś okoliczności związane z Wielką Piramidą, których nie można wyjaśnić wyłącznie na podstawie mądrości ludzkiej, to w obliczu tego wszystkiego, co dotychczas tu powiedziano, nie pozostaje nam nic innego jak wniosek, że musiała być wzniesiona raczej przy pomocy siły demonicznej niż przez czynną moc Jehowy Boga (…) z pewnością nie została zbudowana przez ludzi oddanych prawdziwemu wielbieniu Jehowy Boga, ale przez praktykujących astrologię, która jest przejawem religii diabelskiej, oraz zbudowano ją na poparcie takiej religii” (Strażnica Nr 5, 1961 s. 14-15, art. „Wielka Piramida z Gizeh. Wytwór prawdziwego wielbienia czy fałsz?”).„Wielbiciele prawdziwego Boga musieli się jednak całkowicie uwolnić od pogańskich nauk i obyczajów. Na przykład jeszcze przez jakiś czas po roku 1919 zwracali uwagę na to, by nosić ubiory nadające jakoby wygląd bardziej świątobliwy, uważali wielką piramidę egipską za »Biblię w kamieniu«, obchodzili takie pogańskie święta jak »Boże Narodzenie«, posługiwali się pogańskimi symbolami, jak krzyż, i pielęgnowali inne nieczyste zwyczaje religijne” (Strażnica Nr 8, 1969 s. 4).„Przez jakieś 35 lat pastor Russell uważał, że Wielka Piramida w Gizie była kamiennym świadkiem Bożym, potwierdzającym okresy wspomniane w Biblii (Izaj 19:19). Świadkowie Jehowy odrzucili jednak pogląd, jakoby jakaś egipska piramida miała cokolwiek wspólnego z prawdziwym wielbieniem (zobacz polską »Strażnicę« z 1 i z 15 stycznia 1929 roku)” („Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 201).„W roku 1886 Charles T. Russell wydał książkę Boski plan wieków, w której znalazł się wykres ukazujący związek historii ludzkości z Wielką Piramidą w Egipcie. Uważano, że ten grobowiec faraona Chufu jest słupem, o którym mowa w Księdze Izajasza 19:19, 20: »W owym dniu będzie pośrodku ziemi egipskiej ołtarz dla Jehowy, a słup dla Jehowy przy jej granicy. I będzie w ziemi egipskiej znakiem i świadectwem dla Jehowy Zastępów«. Co miałoby łączyć tę piramidę z Biblią? Twierdzono na przykład, że długość niektórych korytarzy w Wielkiej Piramidzie wskazuje na czas rozpoczęcia »wielkiego ucisku«, wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21. Niektórzy Badacze Pisma Świętego byli bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej piramidy i próbowali na ich podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień, w którym pójdą do nieba! Ta »Biblia w Kamieniu« jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydanie polskie z 1 i 15 stycznia 1929 roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie potrzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).Patrz też 1956 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, tekst do rozważań na 23 czerwca 1956 r.Widzimy z powyższego, że od końca roku 1928 aż do lat 40. XX wieku Towarzystwo Strażnica musiało zwalczać u swoich głosicieli wiarę w Wielką Piramidę. Później, już tylko z ‘przyzwoitości’, przypominało swoją dawną naukę, aby pokazać swą dawną historię.

http://bednarski.apologetyka.info/swiad ... ca,647.htm

Trzeba przyznać że Świadkowie też mają nieraz ciekawe pomysły...
Narodzić się, umrzeć, odrodzić ponownie i wciąż się rozwijać - takie jest prawo
Awatar użytkownika
Hansel
 
Posty: 3740
Rejestracja: 13 gru 2014, 18:26

Wróć do Różne różności

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości