Strona 1 z 1

Powtórne przyjście Chrystus

Post: 19 lis 2019, 14:24
autor: Hansel
,,Na przykład Chrystus był przekonany, że jego drugie przyjście nastąpi w wielkiej chwale jeszcze przed śmiercią żyjących wówczas ludzi. Dowodzi tego wiele tekstów. Między innymi mówi on:

"Nie obejdziecie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn człowieczy". Potem zaś: "Są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie zakosztują śmierci, aż Syn człowieczy przyjdzie do królestwa swego". I jest sporo miejsc, z których jasno wynika, że jego drugie przyjście nastąpi za życia wielu jego współczesnych. Wierzyli w to także jego pierwsi wyznawcy i wiara ta była podstawą wielu nauk moralnych.,,

Zastawia mnie to do tej pory dlaczego w ogóle to religia nie upadła kiedy te oczekiwania się nie spełniły? We mnie szczerze mówiąc kiedyś właśnie ten fakt złamał wiarę w Jezusa.